fbpx

Taxistes de Confiança

Taxi Barcelona Àrea Metropolitana

 

POLITICA DE PRIVACITAT

 

Document revisat el 25 de novembre de 2020

 

Aquest web compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016,  relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i deroga la Directiva 95/46 CE (d’ara endavant, RGPD).

Responsable de la web

En compliment de la Llei 34/2002, de 22 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general del lloc web soctaxista.cat :

  • Denominació social: soctaxista.cat
  • NIF / CIF: 46665339H
  • Domicili social: c / Eucalipto, num. 49 08757 Corbera de Llobregat (Barcelona) SPAIN
  • Activitat social: Asisstent Virtual, Taxista y Emprendedor @
 
Com s’obtenen les dades

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. 
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a super disposició en el lloc web.
  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador,  així com per part del  portal dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués  assolit algun acord de promoció comercial sobre clients. En aquest cas, els Tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  • Realitzar estudis estadístics.

Les dades que es sol·liciten a través del lloc web són obligatories, ja que són necessaries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació  i serveis facilitats siguin completament ajustats a les necessitats.

La base legal per al Tractament de les dades és: el Consentiment. 

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet al prestador.  Exonerant a aquest de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades. Els usuaris es comprometen a mantenir les dades degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

L’usuari podrà dirigir comunicacions i exercitar els Drets d’accés, rectificacions, cancel·lació i oposició a través del correu postal a c/ Eucaliptus, num. 49 08757 Corbera de Llobregat (Barcelona) Spain, o al correu electrònic: hola@soctaxista.cat juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia de DNI o equivalent, indicant en l’assumpte «Protecció de Dades».

L’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció fent clic a l’apartat de donar-se de baixa de tots el correus electrònics remesos per part del prestador. Si rep els esmentats correus electrònics s’assumeix autorització prèvia, ja que el prestador no realitza pràctiques de Spam.  

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracta, així com per evitar la seva pèrdua, alteracions i/o accés al portal per part de tercers no autoritzats.

 
Encarregats de Tractament
 

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, es comparteixen dades amb els següents prestadors sota les corresponents condicions de privacitat:

Hosting: Siteground España SL utilitza protocols SSL per a que les teves dades romanguin fora de perill. Estan ubicats a C / Prim 19, 28004 Madrid, España, i pots consultar aquí la seva política de privacitat

 
Acceptació i consentiment
 

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tratactament de les mateixes per part del portal soctaxista.cat en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 
Modificació en la política de privacitat

El prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Agraïts que comparteixis